gezonde sexualiteit Wil je onbezorgde liefde ervaren?
Je natuurlijk, open en vrij voelen?
Herken je dit?

Wil je daar naartoe?

In de driedaagse workshop werken we met een kleine groep vrouwen. Met verschillende werkvormen maken we kennis met elkaar en kan je op een zachte manier openen. We creëren een veilige omgeving. Je maakt contact met je gezonde deel, die gaandeweg je proces meer mag ontwikkelen. Van geschonden naar gezonde seksualiteit.

Om het gezonde deel te ontwikkelen is het nodig om in verbinding te komen met waar je de pijnlijke ervaring hebt opgelopen. Daar ben je in de afsplitsing gegaan. Je bent jezelf gaan beschermen en dan ontstaat er een overlevingsdeel. De overlevingsdelen zitten nu in de weg en mogen ontmaskerd worden. Voor dit hele proces is het nodig om het traumadeel te ontmoeten.

Voor dit proces maken we gebruik van een opstellingsmethode ontwikkeld door Franz Ruppert. We werken met de woorden van je verlangen. In deze woorden wordt zichtbaar wat maakt dat je dit verlangen nog niet kan leven. De overige deelnemers worden ingezet als resonantiepersonen voor jouw woorden. Daarin wordt de dynamiek zichtbaar tussen jouw gezonde delen, trauma delen en overlevingsdelen en kan de afsplitsing opgeheven worden.

De derde dag is een terugkomdag. Daarin evalueren we hoe je proces verlopen is en wat nog aandacht nodig heeft. Je krijgt handreikingen om een gezonde seksualiteit te ontdekken en ontwikkelen.

Neem contact op voor meer informatie.