Karin van Praktijk Manasha kan je helpen met familieopstellingen. Deze methode doorbreekt vastgeroeste overtuigingen die je jezelf (bewust of onbewust) hebt aangeleerd. De methode werkt enorm effectief! Karin is getraind familieopsteller en mede dankzij haar jarenlange ervaring weet je zeker dat je het maximale uit je familieopstelling sessie haalt.

Eerst even een stukje geschiedenis. Waar komt familieopstelling eigenlijk vandaan? Familieopstellingen is een vorm van psychotherapie die oorspronkelijk is ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger.

Hoe gaat een familieopstelling in z’n werk?

Een familieopstelling begint met het kiezen van een probleem of vraagstuk dat iemand wil onderzoeken. Dit kan een persoonlijk probleem zijn, zoals een chronische ziekte of relatieproblemen, maar het kan ook gaan om problemen binnen een familie, zoals een gebrek aan verbondenheid of onopgeloste conflicten.

Vervolgens wordt er een groep mensen samengebracht die fungeren als representanten voor de verschillende personen of elementen binnen het systeem dat wordt onderzocht. Bijvoorbeeld, als het gaat om een familie, kunnen de representanten staan voor de ouders, broers en zussen en andere familieleden.

De persoon die de familieopstelling aanvraagt, kiest intuïtief welke persoon als representant voor welk familielid of element dient.

Dingen die gebeurd zijn in relatie tot je familie kunnen blokkades worden in je huidige leven.
Familieopsteller nodig? Karin heeft jarenlange ervaring als familieopsteller

De representanten worden opgesteld in de ruimte, waarbij hun onderlinge afstanden en posities belangrijk zijn. Door te observeren hoe de representanten zich tot elkaar verhouden en hoe ze zich voelen, worden onderliggende patronen en dynamieken binnen het systeem blootgelegd. Dit proces kan zowel voor de persoon die de familieopstelling aanvraagt als voor de representanten emotioneel intens zijn.

De familieopstelling is een methode om onderliggende dynamieken en patronen binnen een familie of systeem bloot te leggen en te transformeren.​

De voordelen van een familieopstelling

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van familieopstellingen als therapeutische methode. Een van de belangrijkste voordelen is dat het kan helpen om diep ingesleten patronen en overtuigingen te doorbreken en te transformeren. Door het blootleggen van de onderliggende dynamieken binnen een systeem, kan een persoon zijn of haar perspectief veranderen en anders omgaan met problemen en uitdagingen.

Een ander voordeel van familieopstellingen is dat het kan bijdragen aan meer verbondenheid en begrip binnen een familie of systeem. Door het bewust worden van de onderlinge patronen en dynamieken, kunnen familieleden beter begrijpen waarom bepaalde dingen zijn gebeurd en hoe ze kunnen werken aan het verbeteren van hun relaties.

Daarnaast kan familieopstellingen helpen om diep ingesleten emoties en trauma’s te verwerken. Door het blootleggen van de onderliggende dynamieken en emoties, kan een persoon diepere inzichten krijgen in zijn of haar eigen leven en patronen. Dit kan bijdragen aan een gevoel van bevrijding en innerlijke rust.

Alleen onder begeleiding!

Het is echter belangrijk om op te merken dat familieopstellingen niet voor iedereen geschikt zijn en dat het belangrijk is om een ervaren en gekwalificeerde therapeut te vinden die deze methode goed begrijpt. Sommige mensen kunnen overweldigd worden door de intensiteit van de emoties die tijdens het proces naar boven komen en het is belangrijk dat er goede nazorg wordt geboden.

Omdat Karin getraind familieopsteller is, en bovendien jarenlange ervaring heeft met familieopstellingen, ben je er zeker van dat jouw sessie verantwoord gebeurd en dat je de juiste (na)begeleiding krijgt. 

Bij een familieopstelling gaan we er vanuit dat je probleem voortkomt uit blokkades van vorige generaties in jouw familie.

In een notendop

Familieopstellingen is een methode om onderliggende dynamieken en patronen binnen een familie of systeem bloot te leggen en te transformeren. Het kan bijdragen aan het doorbreken van diep ingesleten patronen en overtuigingen, meer verbondenheid en begrip binnen een familie of systeem, en het verwerken van diep ingesleten emoties en trauma’s. Het is echter belangrijk om te zoeken naar een ervaren en gekwalificeerde therapeut en om bewust te zijn van de intensiteit van de emoties die tijdens het proces naar boven kunnen komen en de noodzaak van goede nazorg.

Meer weten? Lees ook over IZR (Interactieve Zelf-Resonantie)