Door opstellingen kun je inzicht krijgen in oude patronen en overtuigingen.

Opstellingen kunnen je helpen

Je krijgt te zien wat het is dat jou blokkeert, waar je angsten en onzekerheden vandaan komen. Die blokkades kun je ter plekke verwerken en oplossen. De energie kan weer gaan stromen en je zult anders in het leven gaan staan.

Familie opstellingen

Een vorm van opstellingen is ‘Familie opstellingen’. Hierbij gaan we ervanuit dat je probleem voortkomt uit blokkades van vorige generaties. Het resultaat van een familie opstelling is dat er ruimte komt om de overgenomen verantwoordelijkheid of gevoelens als angst, schuld, verdriet, boosheid enzovoort terug te geven aan de vorige generaties. Hierdoor kun je je eigen plek innemen en je eigen leven leiden.

Meer weten? Ga naar familieopstellingen voor meer informatie

Therapeut helpt bij opstellingen van verlangen

Karin heeft mij geholpen om via 'Opstellingen' inzicht te krijgen in de aard van mijn probleem - Sylvia

Opstellingen therapie in de praktijk

Er zijn 2 manieren om een opstelling van verlangen uit te voeren. De eerste is in een groep en de tweede manier is wanneer je dit individueel onder begeleiding doet. 

Opstellingen van verlangen individueel 

Binnen deze variant word je door Karin stap voor stap begeleid om tot de kern te komen van je probleem.

Opstellingen van verlangen in groepsverband 

Allereerst brengt de vraagsteller brengt een probleem in. Dan kiest deze enkele personen uit het publiek die de gekozen elementen ( je oudste broer, je teamleider, je stress, etc.) gaan representeren en stelt deze representanten op in de ruimte.

Daarna gaat Karin vanuit deze weergave als begeleider aan het werk met deze opstelling. Zij ondervraagt de representanten, plaatst deze op andere posities en vraagt hen bepaalde zinnen tegen andere representanten uit te spreken.

Op deze manier worden onbewuste patronen en blokkades zichtbaar en wordt hierin daadwerkelijk verandering gebracht.

Opstellingen werken op een diep zielsniveau waardoor het heel bevrijdend kan zijn. Ook voor de representanten (de andere deelnemers) hebben de familieopstellingen een verhelderend effect, omdat ze altijd actief betrokken zijn bij wat er in de groep gebeurt.

Ontdekkingsreis

In ons leven lopen we tegen diverse problemen aan die soms onoplosbaar lijken. Vaak gaat het om problemen die in onze jeugd zijn ontstaan en voortkomen uit een diepere laag patronen en overtuigingen die al vele generaties in de familie aanwezig zijn.

Dat kunnen problemen zijn die te maken hebben met emotionele beleving, omgaan met relaties, geld, werk, gezondheid enzovoort. 
De hele wereld om ons heen bestaat uit systemen. Een gezin is bijvoorbeeld zo´n systeem, maar ook de afdeling waarin je werkt, of je lichaam waarin de verschillende organen samenwerken.

Elk systeem streeft naar stabiliteit en evenwicht. Dat kan je bereiken door het doen van een opstelling.

Een familieopstelling is dus één van de vele mogelijkheden. In principe kun je ieder thema dat speelt in je leven gebruiken om een opstelling mee te maken. 
Je kunt ook een bepaalde ziekte, je werk, overgewicht, verlatingsangst, depressie of stress centraal stellen. 

Tijdens een sessie bespreken we welk thema bij jouw opstelling past. Het is daarom altijd maatwerk. 

Jouw plek binnen je familie

De plek die je inneemt in een familie werkt hier heel diep op in. Je kunt bijvoorbeeld last hebben van hele oude schuld, schaamte, boosheid of angstgevoelens die helemaal niet van jou zijn en je ervan weerhouden om liefdevolle relaties aan te gaan, of je eigen levensdoel niet kunnen/willen vervullen. Je bent onderdeel van een familiesysteem en dat kan je tijdens een opstelling in beeld brengen.

Herken je dit?

• Bepaalde patronen in je leven herhalen zich (het loopt steeds mis op je werk, met je financiën of in je liefdesleven).
• Je hebt bepaalde plannen met je leven waar op de een of andere manier altijd weer iets tussenkomt.
• Je hebt last van angsten, onzekerheden of gezondheidsproblemen.

Workshop Opstellingen

Er wordt gewerkt met familieopstellingen volgens Hellinger en met het opstellen van het verlangen.

Graag tot ziens op een bijzondere bijeenkomst.